Rune T Kidde 60år, Biblioteket Kulturøen, Middelfart